BQT Musaigon thông báo:
mở Drop LV tại map icarus và bật chức năng đổi giới tính để ae có thể đổi sang các class khác tùy ý nhưng ae lưu ý sẽ bị trừ 2% số lần rs hiện tại
Và chức năng đổi điểm MT sang point đã tắt để tránh sự chênh lệch point