đã khắc phục xong lỗi ko vào đc game và BQT xin thông báo giảm exp MT xuống và mở lại chức năng đổi điểm MT sang point để ae khác còn theo