Anh em nạp đủ mốc nhận quà luôn nhé , dành cho ae vào chơi sau :

Mỗi tài khoản chỉ được nhận duy nhất 1 mốc nạp Nạp 1tr nhận luôn

Wing 2.5 Luck
1
Vũ Khí 380 2 Option
Danh Hiệu : Hợp Nhất Chí Tôn
1 Sói tinh thường
Nạp 2tr nhận luôn

Wing 2.5 luck
4 Item 380 +2 Option
Danh Hiệu : Định Phong Võ Học
1 Sói tinh PT or TC
Nạp 3tr nhận luôn
W 2.5 luck + 1 Option
6 Item 380 +2 Option
Đại Tiên Khách
1 Sói tinh Hoàng Kim